dissabte, 25 de març de 2017

Acabament de nova instal.lació eficient realitzada per Inmitec 
al CENTRE D´ESTUDIS AUREA de Girona.
Climatització ,il.luminació Led interior i Rètol exterior 
Projecte d'impacte positiu ECrowd
Gran estalvi energètic
divendres, 10 de març de 2017

Carregadors vehicles elèctrics
Sistemes per recàrrega de vehicles elèctrics. Torretes d´endolls i quadres elèctrics

 Instal.lacions subvencionades